برنامه امروز جمعه یه برنامه سبک و متنوع بود و از مسیر آبشارهای عشاق براه افتادیم ، به سمت جوزان و کنار

استخر جوزان جاتون خالی نشستیم صبحانه خوردیم و راه افتادیم به سمت دره دزگ و بعدشم بند دره پایان

برنامه بود . . . .. 

 

 

 

منبع : بر فراز طبیعت |برنامه آبشار عشاق - جوزان - دزگ
برچسب ها : برنامه ,جوزان